Lid worden

Dierenartsen uit de regio Vlaamse Ardennen en omstreken kunnen lid worden van de Dierenartsenvereniging van de Vlaamse Ardennen (DIVA) door een e-mail te sturen naar diva.vlaamseardennen@gmail.com en het jaarlijks lidgeld van 60 EUR over te schrijven op het rekeningnummer: BE67 3900 6365 4687.

Gelieve naam + lidgeld 2023 te vermelden. Het lidmaatschap is op naam en dient dus ook per persoon betaald te worden.

Hiervoor organiseren wij jaarlijks 5 à 6 bijscholingen. Wij voorzien hierbij telkens de mogelijkheid om ter plaatse iets te eten en te drinken.

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen!

Het DIVA-bestuur