Over ons

Dierartsenvereniging Vlaamse Ardennen (DIVA) is een vereniging van en voor dierenartsen uit de wijde regio van de Vlaamse Ardennen. Haar doel is om dierenartsen, werkzaam in diverse functies van het beroep, in een positieve sfeer samen te brengen om op die manier de collegialiteit en het sociaal contact tussen de leden te bevorderen.

Daarvoor organiseert de dierenartsenkring regelmatig bijscholingen en versturen we regelmatig uitnodigingen omtrent andere lokale vergaderingensociale en culturele activiteiten.

Ben jij dierenarts of student diergeneeskunde? Dan hopen we je gauw te verwelkomen op één van onze activiteiten!

De bestuursleden (2023) van de Dierenartsenvereniging Vlaamse Ardennen zijn:

Leen Moerman is afkomstig uit Nederename. 
Zij is afgestudeerd als dierenarts Optie Rundvee aan de Universiteit Gent in 2007.
Leen is hoofdzakelijk ­actief in de rundveesector (zowel melkvee als vleesvee), maar ook schapen, geiten, lama’s en alpaca’s hebben weinig geheimen voor haar. Ook paarden, ezels en varkens behoren tot haar werkterrein. Haar eerste werk- en praktijkervaring deed ze op aan de dienst ­buitenpraktijk en verloskunde van de faculteit ­diergeneeskunde UGent. De volgende jaren was ze actief in Engeland en nadien in Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Om haar persoonlijke ideeën en ­aanpak verder uit te bouwen nam ze de ­beslissing om in haar geboortestreek een eigen praktijk te starten.

Jozefien Schelstraete is afkomstig uit Ename.
Zij is afgestudeerd als dierenarts Optie Klein Huisdieren aan de Universiteit Gent in 2010.
Jozefien is actief in de Kleine huisdierensector. Haar eerste werk- en praktijkervaring deed ze op in verschillende khd praktijken in Oost-Vlaanderen. Al snel startte ze mee te werken in de praktijk van haar Schoonzus Ann Moors in haar geboortedorp Ename. Samen bouwden zij het Dierenartsencentrum Aan de Schelde op, waar zij tot op de dag van vandaag nog steeds werkzaam is.

Woord van de eerste DIVA voorzitter Eric VanMeirhaeghe

Via andere kanalen zoals VDV en Savab kwam ik in 1994 op het idee om ook in onze regio een regionale vereniging voor dierenartsen op te richten. Ik had een nogal eigengereide mening over het reilen en zeilen in ons beroep en wat collegialiteit echt betekende. Ik vond dat het hoog tijd was om mekaar beter te leren kennen in plaats van schijnheilig naar elkaar te zwaaien in de auto en 2 minuten later een pot pek uit te gieten bij de klant.

Ik nam zelf het initiatief, met risico onmiddellijk te worden afgeschoten, om alle buurtcollega’s uit Oudenaarde, Ronse en Zottegem een uitnodiging te sturen voor een kennismakingsvergadering in de Cesar op de markt van Oudenaarde.

Tot mijn eigen verbazing was er ongelooflijk veel volk en dat sterkte mijn overtuiging van de noodzaak van het bestaan en werking van een regionale vereniging.

Als zelfbenoemde voorzitter van de vergadering was mijn eerste vraag aan het publiek of er nood was aan een regionale in Oudenaarde. Er kwam een unaniem positief antwoord. Iedereen in de zaal zag wel één of ander nuttigs aan een regionale vereniging.

Mijn vraag wie dan wel in het bestuur wou zitten bluste dit enthousiasme in de zaal onmiddellijk en sommigen maakten zich zelfs zo klein mogelijk op hun stoel.

Iemand opperde dat ik dan maar de eerste voorzitter moest worden en dat voorstel werd opnieuw unaniem aanvaard.

Ann Daelemans werd gebombardeerd tot secretaresse, en andere bestuursleden werden gekozen onder grote publieke druk. Marc Capiau, Bernard Depourcq, Luc Vander Bracht en Betty Bijnens (die trouwens de naam DIVA voorstelde) waren de eerste bestuursleden.

Het bestuur werkte van in het begin zeer goed en enthousiast samen, we vroegen een klein lidgeld om de werking te financieren en we waren vertrokken. De hoofddoelstelling was de dierenartsen uit de regio bijeen te brengen en elkaar op een andere manier te leren kennen. Dat gebeurde in het begin hoofdzakelijk door bijscholingen maar ook reeds door een meer sociale evenementen zoals het ondertussen legendarisch Nieuwjaarsdiner.

Hoewel de statuten voorzagen in een herverkiezing van de voorzitter om de vijf jaar, heb ik het uiteindelijk 8 jaar met veel plezier en overtuiging gedaan.

Koen de Bleecker was mijn opvolger en dat bracht onmiskenbaar een nieuwe wind in de regionale. Ook hij was gedoemd om langer dan 5 jaar de kar te trekken maar deed dat gedurende 7 jaar met verve. Onder zijn bewind zijn ook de eerste zuiver sociale evenementen tot stand gekomen o.a onze jaarlijkse uitstap van 1 dag ,ondertussen geëvolueerd naar een 3 daagse en zelfs een reis van een gehele week naar Gambia.

Na 7 jaar slaagde hij er in zijn beste vriend Pieter Taelman te overtuigen de fakkel over te nemen en weer was deze voorzitterswissel een stimulans in de uitbouw van de werking en van het aantal leden van de regionale DIVA.

Ik vind het fantastisch dat mensen met hetzelfde beroep en eigenlijk regelrechte concurrenten via de regionale de mogelijkheid vinden om kleine wrijvingen uit te praten, veel en goedkope maar toch hoogstaande bijscholing te genieten en vriendschappen te mogen ondervinden !Hopelijk blijft deze vereniging onze dagelijkse werking een stuk aangenamer maken !!!!

Eric Vanmeirhaeghe
Eerste voorzitter DIVA, met oprechte dank aan allen die mij steunden om de regionale DIVA op poten te zetten